Nieuwe kopij voor de Website is altijd welkom! Ga als volgt te werk:

1. Maak je verhaaltje met een willekeurig tekstverwerkingsprogramma en sla het op met een herkenbare bestandsnaam.

2. Klik op deze link om een e-mail bericht aan de Webmaster te sturen.

3. Voeg je tekstbestand en eventuele foto's of andere bestanden bij de e-mail.

4. De Webmaster zal de juiste opmaak van je artikel verzorgen, foto's e.d. bijvoegen en het artikel op de Site publiceren.

5. Je ontvangt een bevestiging. Als de Webmaster vragen of opmerkingen heeft, neem hij contact met je op.

De Webmaster